top of page

Hållbart värdskap

Vi på Upptäkke tror starkt på en framtid där äventyr i naturen går hand i hand med hållbarhet.

Genom att inspirera konsumenter att hyra utrustning bidrar du inte bara till att minska den miljöpåverkan, utan även till att stödja lokala företag och skapa jobbmöjligheter. I en värld som alltmer domineras av digital teknik ser vi naturen som en fristad för reflektion och förnyelse.Vårt uppdrag är att inspirera och vägleda dig ut i det stora friluftslivet, och tillsammans kan vi röra oss mot en mer hållbar framtid.

Vår värdegrund

Vårt fokus är att skapa värdefulla upplevelser för människor som vill ta del av Sveriges fantastiska natur.

Vi främjar återbruk och tror på att vi som medmänniskor kan och vill både äga och dela på våra resurser.

Vi tar ansvar för vårt agerande och jobbar aktivt för att ta val och beslut som främjar hållbarhet inom naturturism.

Vi värdesätter kunder och initiativ som jobbar för att aktivt stärka Sveriges turism.

Vi jobbar aktivt för att skapa en turism som gynnar vår svenska natur och minskar på onödig påverkan.

Vi vill bidra till en ökad mångfald inom naturupplevelser, som hjälper till att lyfta fram och uppmuntra till nya sporter och outdoor-aktiviteter.

Vi tror på ett lokalt engagemang i vårt arbete som kan stärka regioner och företag som verkar lokalt.

Vi vill bidra till mångfald och människors lika värde i vårt bolag och i våra relationer.

Upptäkke är en ny tjänst som hjälper hotell och boende- anläggningar att attrahera och och hjälpa gäster som har ett intresse för friluftsliv, familjeaktiviteter och utflykter.

man-som-promenerear.png
bottom of page